Make your own free website on Tripod.com
P O G O V O R
Ovu slikovnicu obo`ava moj sin, {to je bio presudan razlog za mene, da se ova slikovnica na|e ovde. Mada se nadam da se i Vama svidela i da ste ne{to nau~ili, gledaju}i ovu slikovnicu, za koju je  lustracije radio Churyo Sato.
Molim te sam/a napi{i tekst za ovu slikovnicu.
Najbolja verzija teksta slikovnice bi}e objavljena na ovim stranama.

Tvoje ime: 

Tvoja e-mail adresa: 

Tvoj tekst, kako si ti shvatio/la ovu slikovnicu:

Koliko ti se svidela ova slikovnica? 

 

(INDEX)(HOME)(KVIZ)(SLIKOVNICA)(LINKS)